Mehmet Ali Yetiş

Arena, Bir Distribütörün Sorumsuzluğu – IT-Speed ITP-WN-01 Sürücüleri -/- Arena a Distributor Does Not Fulfill Its Responsibilities – IT-Speed ITP-WN-01 Drivers

Sıradan bir bilgisayar ürünleri satıcısıyım. IT-Speed marka pek çok ürün sattım. Bir süre sonra bir kartla ilgili önemsiz bir sorun yaşadım.…